Fotoblog van Anneke Splinter en Luc van de Lagemaat
Wisselend beeld... Refresh for more!

Stankoverlast op de Leidsevaart

Ons rijtje heeft eindelijk actie ondernomen. Er is een brief opgesteld die aan Burgemeester en wethouders van Haarlem is verzonden. Eerst is geprobeerd zoveel mogelijk steun te verwerven van medebewoners op de Leidsevaart.

Dit is de tekst van de brief aan B&W:

Haarlem, 21 mei 2008,

Geachte burgemeester en wethouders,

De bewoners van de Leidsevaart (vanaf de Schouwtjesbrug tot aan de Munterslaan) richten zich tot u met een voor ons groot probleem, nl. de veelvuldig optredende rioolstank die ons nu al maanden teistert. en tot ernstige gezondheidsproblemen leidt als hoofdpijn en misselijkheid.

Velen van ons hebben inmiddels diverse malen contact gehad met de heer Gordon Rahman, Technisch Beheerder Riolering, die de indruk maakt van goede wil te zijn, maar die tot nog toe geen snelle en definitieve oplossing heeft kunnen aandragen. Na een flinke klachtenregen heeft de heer Rahman een loodgieter langs gestuurd met een rookmachine die hier en daar een lek heeft geconstateerd in sommige rioleringen.

Wij hebben stellig de indruk dat het probleem nu op de individuele bewoners wordt afgewenteld.Want …. ook de bewoners, waarbij geen lek is geconstateerd hebben en houden last.
En… wij hebben allemaal last op onregelmatige tijden maar wel zeer veelvuldig, wat erop duidt dat het geen individueel probleem is.

Wij hebben inmiddels begrepen dat de oorzaak van de stank gelegen zou kunnen zijn in de persleiding en lozingen afkomstig uit Zandvoort.
Wij zijn ook meer dan benieuwd waar de stanklucht nu precies uit bestaat, en maken ons ernstig bezorgd over onze gezondheid. Zie ook GGD richtlijn Geurhinder.

Wij zijn van mening dat de oplossing van het probleem daar gevonden moet worden waar die vandaan komt en dat u daar als bestuurders van Haarlem mede verantwoordelijk voor bent.

Uiteraard zijn wij bereid om individuele mankementen aan onze riolering op te lossen, maar niet dan nadat wij zeker weten dat het probleem daarmee verholpen is.
Vooralsnog zijn wij daar zeker niet van overtuigd en hopen en vertrouwen wij erop dat u met ons meedenkt en vooral handelt om dit probleem tot een snel en afdoende oplossing te brengen zodat wij uit deze ongezonde situatie komen.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij met vriendelijke groet,

Hoogachtend, namens de bewonersgroep,

Joke Rood, Leidsevaart 386 zwart

Reacties in de pers

Zowel Haarlems Dagblad als RTV Noordholland hebben er aandacht aan besteed.
Het artikel van Hein Flach in het Haarlems Dagblad kunt u hier lezen: artikel HD.
Bekijk hieronder het item dat RTVNH ervan maakte.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Reacties van respondenten

M. Spoor-Koopman van nr. 354 schrijft:

“Zowel binnen als buiten stinkt het.”

Drs. HL Brands van nr. 508 schrijft:

“Ten eerste lof voor uw actie. Ook wij hebben sinds de verbouwing van de LV. heel veel last. Inmiddels zijn bij ons en enkele buren – op kosten v/d gemeente – rooktesten uitgevoerd. Ook deze wezen uit dat er geen sprake is/was van defecte leidingen cq huisaansluitingen. Voor zekerheid zijn ook de aansluiting vrijgelegd (stenen/zand verwijderd). Dit alles door een door de gemeente (..) – en betaalde – rioolbedrijf uit Lisse.

Conclusies onderstrepen de content van uw schrijven. Wrs. liggen de buizen in de LV. nu hoger dan de huisaansluitingen en worden de gassen en overvloed richting de huizen afgevoerd en niet meer in de LV. Ook probleem wrs. op kruispunt LV/Munterslaan. Alle huizen hebben last (508/506/504/etc !!

dhr Boelhouwer van nr. 348 schrijft:

“In de beginne van de renovatie is door mij al geklaagt door deze stank want de put afsluiters deugen niet.
Van de renovatie v.a. de kerk tot de Schoutjesbrug is er voor de toenmalige aannemers een video film gemaakt door mij – LB.”

Nel van Duijker van nr. 466 mailt:

“Ook ik heb regelmatig last van stankoverlast en ook van een beginnende verstopping.
Het is de ene keer erger dan de andere. Soms heb ik het ideedat het afvoerwater niet weg kan of zelfs terugstroomt.
Voordat de Leidsevaart gerenoveerd was had ik daar geen last van.
De riolering van mijn huis tot aan het hoofdriool is in 2002 vervangen door PVC) Groeten,”

Eddy Zwart / Neely van Os van nr. 482 mailt:

“Gisteren mocht ik van uw een brief ontvangen met informatie over de stankoverlast aan de Leidsevaart.
Langs deze weg wil ik u informeren over het volgende. Ondanks het feit dat wij pas 1,5 jaar aan de Leidsevaart wonen, ervaren wij inderdaad op regelmatige frequentie overheersende stankoverlast, rioolluchten. Omdat wij een aantal verbouwingsactiviteiten in het huis hadden gestart, dachten wij dat dit een aanleiding zou kunnen zijn.
Maar na gesprekken met naaste buren bleek de overlast duidelijk van buiten te komen en werd ons verteld dat een en ander na het afronden van de wegreconstructie is versterkt. Vervolgens ontvingen wij begin maart een schrijven van bewoners verderop aan de Leidsevaart (ik meen huisnr 496 of 498 maar zij hadden geen e-mail adres genoteerd), die op hun beurt contact hadden met de gemeente (de heer Rahman). Aan overige bewoners deden zij in hun brief een oproep om dezelfde persoon binnen de gemeente te benaderen. Dit met reden om hun dossiervorming te vergroten en tevens het belang voor een spoedige oplossing te benadrukken bij de gemeente, vanuit zo veel mogelijk bewoners. Die oproep heb ik opgepakt en in bijgevoegd schrijven mijn correspondentie met de heer Rahman, namens de gemeente Haarlem. Dit schrijven heb ik persoonlijk afgegeven bij de bewoners op nummer 496 of 498.
In de tussentijd, wij zijn ook 3 weken op vakantie geweest, ontvangen wij dus uw schrijven en krijgen wij sterk de indruk dat het probleem van serieus omvang is zonder echt adequaat optreden van de gemeente Haarlem. Wij vinden dit een kwalijke zaak en ondersteunen dan ook om die redenen uw actie. Langs deze weg ontvangt u onze handtekeningen.
Dank voor uw moeite, tijd en de acties richting de gemeentelijke overheid.
Met vriendelijke groeten,”

P.S. van Zonneveld van nr. 486 schrijft:

“morgen schijnt bij ons riooltechniek Aad van Laar langs te komen.
PS. Wij waren op vakantie. Ook wij hebben reeds 6-7 x e-mail contact gehad met hr. G. Rahman”

dhr of mevr. Brusee van nummer 500 schrijft:

“Geen lek geconstateerd, wel hevige stankoverlast!”

S. Strijker van nr. 356 schrijft:

“Over de jaren heen is het vaker voorgekomen. Men was toen van mening dat de stank afkomstig was van “illegale” olielozing op de riool door Connexion.”

W. van den Berg op nr. 498 schrijft:

“Jammer dat jullie ons ook niet hebben benaderd om in de groep te zitten. Wij zijn zelf al ruim een half jaar bezig om te inventariseren wie er allemaal last hebben van deze stank.
De enquete liep vanaf de Thuiszorg tot aan het Shell-station. Wij hebben namens alle bewoners deze gegevens doorgegeven aan de Gemeente.
De stankoverlast gaat nog verder, nl: de Teslastraat, Maxwellstraat, Munterslaan en nog diverse zijstraten.
Verder ondersteunen wij deze actie van jullie.”

2 reacties

1 admin { 05.26.08 om 12:47 }

Misschien heb ik een tip voor jullie.
Gisteren was ik bij een receptie met een aantal wethouders, raadsleden en ambtenaren.
Ik pikte daar informatie op over een bron van de stankoverlast Leidsevaart. Ik stel voor dat jullie contact met mij opnemen.
Erik Haverkorn
Stichting http://www.Haarlemsbouwplannen.nl

2 admin { 05.26.08 om 12:54 }

Bovenstaande reactie van Erik Haverkorn is hersteld (zoals trouwens het hele artikel) na een raadselachtige en laffe hackers-aanval op deze site.

Plaats een reactie